02
Th12

Bàn thờ nhị cấp và sập thờ gỗ Hương Nam Phi

Bàn thờ nhị cấp gỗ Hương đá với họa tiết hoa văn đục trạm thủ công sắc nét.

Sập thờ gỗ Hương đục 4 mặt đẹp.